Karelska kulturbilder på Arbis 15.11.

”Rysslands gränsland i väster och Sveriges och Finlands gränsland i öster är och har varit Karelen. Vilka kulturella, språkliga och krigiska konflikter har det medfört? Är kantelen svensk, finsk eller rysk? Tove Djupsjöbacka och Rainer Knapas diskuterar.”

Helsingfors Arbis, Dagmarsgatan 3, rum 23 – onsdag 15.11. kl. 18.05–19.35.
Fritt inträde.