Freelancer jälleen 1.9.

Photo by Arnar Eggert Thoroddsen, thank you!

Viimeiset 18 kk olen ollut osa-aikakiinnitettynä Hufvudstadsbladetin kulttuuritoimitukseen, mutta 1.9. jälleen täys-freelancer. Syksylle on luvassa ainakin jonkun verran laulukeikkaa (etenkin Helsingin kamarikuoron riveissä), kirjoituskeikkaa, käännösprojekteja ja ruotsin laulumiscoachausta eri laulajille. Lisäksi oman aikansa vievät luottamustoimet kuten Suomen Arvostelijain Liiton hallitus ja Kritiikin kannukset -palkintolautakunta.

Efter 18 månader av deltidsvikariat på Hufvudstadsbladets kulturredaktion är jag fr.o.m. 1.9. freelancer igen. I höstplanerna finns åtminstone en del sångjobb (framför allt i Helsingfors kammarkör), skrivjobb, översättningsprojekt och coachning i svenskt uttal för olika sångkolleger. Dessutom har jag en hel del förtroendeuppdrag som bl.a. Finlands kritikerförbunds styrelse och Kritikens sporrar-prisnämnden.